1. Šie noteikumi nosaka interneta portāla Mansloms.lv, turpmāk tekstā Mansloms.lv, lietošanas nosacījumus.
2. Portāla Mansloms.lv īpašnieks, darbības organizētājs un datu apstrādātājs ir SIA CONCEPT Group, reģ.nr. 44103064862.
3. Mansloms.lv lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati, ieskaitot reģistrēto e-pastu, tiek saglabāti Mansloms.lv datu bāzē un tiek apstrādāti atbilstoši LR likumdošanai.
4. Reģistrējoties, Mansloms.lv lietotājs uzņemas atbildību par iesniegtā satura (sludinājumi, lomu attēli, galeriju attēli, blogu ieraksti) patiesumu un atbilstību, ieskaitot par pievienoto attēlu autortiesību, intelektuālā īpašuma vai preču zīmju tiesību pārkāpumiem.
5. Mansloms.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa profilā uzrādītā informācija ir publiski pieejama jebkuram Mansloms.lv lietotājam.
6. Reģistrēto lietotāju pienākums ir aizsargāt savus autorizēšanās (paroles, e-pastu) datus.
7.  Sludinājumu izvietošanas noteikumi:
7.1. Sludinājumu izvietošana bez maksas ir atļauta privātpersonām.  Sludinājumi, kas saistīti ar komercdarbību (preču tirdzniecību, starpniecību, mājražošanu un tamlīdzīgu saimniecisku darbību) atļauts ievietot tikai par maksu. Par maksu interesēties pasts@mansloms.lv.
7.2. Tiek dzēsti sludinājumi, ja: 1) tie ir ievietoti neatbilstošā kategorijā; 2) tiem ir nekvalitatīvas, neskaidras bildes; 3) tiem ir daudz pareizrakstības kļūdas; 4) ja par tiem sūdzas citi Mansloms.lv lietotāji; 5) sludinājums ir izvietots vairākās kategorijās vienlaicīgi; 6)sludinājumā iekļauta nesaskaņota reklāma.
8. Portālā Mansloms.lv aizliegts izvietot, publicēt vai nosūtīt lietotājiem jebkādu nesaskaņotu reklāmu vai aicinājumus un uzsaukumus, kas aizskar personas godu vai cieņu, aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu prettiesisku darbību veikšanu.
9. Mansloms.lv lietotājiem ir aizliegta citu Mansloms.lv lietotāju profilu datu automatizēta apkopošana un apstrāde.
10.   Noteikumu pārkāpšanas gadījumā, Mansloms.lv administrācijai ir tiesības, tai skaitā bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai anulēt Mansloms.lv lietotāja piekļuvi vietnei, mainīt vai dzēst Mansloms.lv lietotāja publicēto informāciju, slēgt Mansloms.lv lietotāja kontu un liegt reģistrēties no jauna.
11. Mansloms.lv neatgriež zaudējumus, kas radušies dzēšot sludinājumus vai Mansloms.lv lietotāja profilu šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā.
12. Mansloms.lv nenes atbildību par lietotāju izvietoto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas rezultātā.
13. Mansloms.lv reģistrētie un nereģistrētie lietotāji piekrīt, ka portālā Mansloms.lv var tikt publicētas reklāmas, kā arī reģistrētajiem lietotājiem var tikt nosūtītas reklāmas e-pasta vēstules no Mansloms.lv.
14. Mansloms.lv administrācija un Mansloms.lv  lietotājs radušās nesaskaņas risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta šādā veidā, puses var griezties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
15. Mansloms.lv lietošanas noteikumi ir saistoši gan reģistrētiem, gan nereģistrētiem Mansloms.lv lietotājiem. Apmeklējot Mansloms.lv, Jūs piekrītat Mansloms.lv lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot.
16. Mansloms.lv ir tiesīgs jebkurā laikā bez brīdinājuma mainīt lietošanas noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi portālā Mansloms.lv.

Publicēts: 19.06.2017.
Reģistrēties Ienākt
Top