Stāsies spēkā zemūdens medību atļauja Lielupē Jelgavas novada teritorijā

Publicēts: 2017-08-26 | Copmans: Mansloms.lv
Komentāri (0) | Unikālie skatījumi: 2161Jelgavas novada pašvaldība gatavojas izsludināt spēkā stāšanos saistošajiem noteikumiem, kas Lielupes baseinā Jelgavas novada administratīvajā teritorijā ļaus nodarboties ar zemūdens makšķerēšanu.

Atgādinām, ka saistošo noteikumu apstiprināšana Jelgavas novada domē notika vēl 2016.gada 25. maijā, taču spēkā stāšanās tiem bija iespējama tikai pie nosacījuma, ka arī kaimiņu novadu pašvaldības līdzīgu lēmumu pieņem savā administratīvajā teritorijā. Ņemot vērā, ka Ozolnieku novada dome ir apstiprinājusi zemūdens medību iespējamību Lielupes baseina posmā, bet Rundāles un Bauskas novadu domes šādu lēmumu nav apstiprinājušas, Jelgavas novada pašvaldība ir tiesīga publicēt savus pieņemtos saistošos noteikumus un izsludināt tos kā spēkā esošus tajā Lielupes baseina daļā, kas atrodas tikai Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Tāpēc šodien, 23. augusta Apvienoto komiteju sēdē, dome virzījusi apstiprināšanai domes sēdē grozījumus saistošo noteikumu nosaukumā un atbilstošajās sadaļās, kas skar Rundāles un Bauskas novadu teritoriju. Ņemot vērā, ka saistošie noteikumi stājas spēkā līdz ar publicēšanu pašvaldības izdevumā, plānots, ka tas notiks ar 4.septembri.

Vēl pērn, atsaucoties uz iedzīvotāju grupas iesniegumu, Jelgavas novada dome akceptēja ieceri izstrādāt šādus saistošos noteikumus. Lielā mērā zemūdens makšķerēšana kā nodarbe reglamentēta ar makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Jelgavas novads Saistošajos noteikumos paredz, ka zemūdens medības būs atļautas visu cauru gadu, izņemot laika periodu no 1. aprīļa līdz 16.maijam, kas sakrīt ar licencētas makšķerēšanas ierobežojumiem. Arī nomedīto zivju atļaujamais loms, zivju sugas saudzēšana vai konkrēto medījamo sugas pārstāvju garums ir atrunāts MK noteikumos, kas ir saistoši zemūdens medniekiem.

Jelgavas novada dome paredz, ka licence, kas sniegtu tiesības nodarboties ar zemūdens medībām Lielupē, būtu iegādājama vai nu uz gadu vai konkrētu mēnesi. Licence gadam noteikta 60 EUR apjomā, bet mēnesim – 15 EUR apjomā.

Zemūdens medības Latvijā apvieno apmēram 1500 šāda aktīvā sporta piekritējus, kas līdz 2016.gada sākumam bija tiesīgi nodarboties ar licencētām zemūdens medībām teju ikvienā Latvijas ūdenstilpē. Taču, stājoties spēkā MK noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, līdz ar 2016.gada 1.februāri kā zemūdens medībām atļaujamas vietas uzskaitīti 55 ezeri un upes vai to daļas. Likums paredz, ka par visām citām ūdenstilpēm, kur būtu organizējamas licencētas zemūdens medības, konkrētajai upes baseina administratīvās teritorijas pašvaldībai jāpieņem saistošie noteikumi. Tā kā MK noteikumu Nr. 800 7.pielikumā uzskaitīto upju vai ezeru vidū nav minēta Lielupe vai tās atzarojumi – Mūsa vai Mēmele, zemūdens mednieku interese ir veicināt pašvaldības atvērtību, atbalstu un izpratni par šāda sporta un dzīvesveida ieguvumiem savā administratīvajā teritorijā.

Ar saistošajiem noteikumiem varēs iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv līdz ar 2017.gada 4.septembri.

Avots: Jelgavas novada mājas lapa


Komentāri (0)

Vēlies komentēt? Reģistrējies vai ienāc portālā.

Šeit vēl nav komentāru!
Reģistrēties Ienākt
Top